Ułatwienia dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą liczyć na świadczenia usług tłumacza i ułatwiony kontakt z urzędem. Osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme)
mogą:

  • kontaktować się z Prokuraturą Okręgową w Łodzi osobiście zgłaszając się w siedzibie przy ulicy Kilińskiego 152 w Łodzi w godzinach urzędowania, (w przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w siedzibie prokuratury nie musi być wcześniej uzgadniana)
  • komunikować się z Prokuraturą Okręgową w Łodzi za pomocą:
    • faksu – numer 42 67-68-625
    • poczty elektronicznej – prokuratura@lodz.po.gov.pl
    • strony internetowej – http://www.lodz.po.gov.pl – (link do skrytki EPUAP)

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do:
pośrednictwa tłumacza PJM – polskiego języka migowego,
pośrednictwa tłumacza SJM – systemu językowo – migowego,
tłumacza przewodnika, nazwanego w ustawie tłumaczem SKOGN

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Prokuratora Okręgowego w Łodzi (pisemnie, mailem lub faksem) co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W powiadomieniu należy wskazać preferowaną metodę komunikowania się, tj. Polski Język Migowy (PJM), System Językowo – Migowy (SJM) lub Sposób Komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.