Struktura Organizacyjna

Wydział I
Śledczy

Naczelnik Wydziału I Śledczego:
Piotr Prusaczyk

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-670
fax: (42) 67-68-671
e-mail: sledczy@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • prowadzenie wyznaczonych śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa o charakterze kryminalnym,
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. a), rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

Wydział II
Do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej:
Sebastian Zając

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-702
fax: (42) 67-68-703
e-mail: p.gosp@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań wydziału należy:

 • prowadzenie wyznaczonych śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa skarbowe i inne przestępstwa o charakterze gospodarczym,
 • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt. a), rozstrzyganych w pierwszej instancji oraz w toku czynności sądowych.

Wydział V
Organizacyjny

Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego:
Krzysztof Kopania

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-606
fax: (42) 67-68-607
e-mail: organizacyjny@lodz.po.gov.pl


Wydział VI
Sądowy

Naczelnik Wydziału VI Sądowego:
Ewa Wiśniewska

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-632
fax: (42) 67-68-633
e-mail: sadowy@lodz.po.gov.pl

W ramach wydziału funkcjonuje dział do Spraw Cywilnych i Administracyjnych.


Wydział VII
Budżetowo – Administracyjny

Dyrektor Finansowo – Administracyjny Prokuratury Okręgowej w Łodzi:
Zofia Blejzyk

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-627
fax: (42) 67-68-628
e-mail: bud.adm@lodz.po.gov.pl

W ramach Wydziału funkcjonują działy oraz stanowiska pracy:

 • Dział Finansowo – Księgowy, w którym funkcjonuje Główny Księgowy,
 • Dział Płac i Spraw Socjalnych,
 • Dział Administracyjno – Gospodarczy,
 • stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej.

IX Samodzielny Dział
Do Spraw Informatyzacji i Analiz

Kierownik:
Jacek Pakuła

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-789
fax: (42) 67-68-789
e-mail: dia@lodz.po.gov.pl

Do podstawowych zadań działu należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań karnych w sprawach wskazanych przez Prokuratora Okręgowego w tym o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów Informatycznych (cyberprzestępczość),
 • wykonywanie analizy kryminalnej,
 • zapewnienie obsługi informatycznej i wykonywania czynności związanych z administrowaniem systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i jednostkach podległych.

Dział
Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Kierownik Kancelarii Tajnej:
Kamila Wolanowska-Bukowiecka

Pełnomocnik OIN:
Anna Bieda

Sekretariat
telefon: (42) 67-68-610
fax: (42) 67-68-610

Do podstawowych zadań działu należy:

 • ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych informacji niejawnych,
 • ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane informacje niejawne.

Rzecznik Prasowy:
Krzysztof Kopania

telefon: (042) 67-68-771
telefon kom.: 693-414-514
fax: (42) 67-68-607
e-mail: rzecznik@lodz.po.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych:
Anna Bieda

telefon: (042) 67-68-608
fax: (42) 67-68-607
e-mail: iod@lodz.po.gov.pl


Główny Księgowy:
Anna Chmielewska

telefon: (042) 67-68-695
fax: (42) 67-68-628
e-mail: a.chmielewska@lodz.po.gov.pl


Audytor Wewnętrzny:
Barbara Passon

telefon: (042) 67-68-689
e-mail: audytor@lodz.po.gov.pl


Starszy Inspektor d/s Obronnych:
Andrzej Sznajder

telefon: (042) 67-68-604


Dział Kadr:
telefon: (042) 67-68-613