Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej

Prokurator Rejonowy – Sławomir Mentrycki
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Kamil Bednarek
p.o. kierownika sekretariatu – Sławomira Paprzycka

Adres:
ul. Kościuszki 17
96-200 Rawa Mazowiecka
tel: (46) 814-42-04
fax: (46) 814-45-42
e-mail: pr.rawamazowiecka@lodz.po.gov.pl
EPUAP: /PR_RAWA_MAZOWIECKA/skrytka

obszar właściwości: miasto Rawa Mazowiecka oraz gminy: Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice