Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych:
Anna Bieda

telefon: (042) 67-68-608
fax: (42) 67-68-607
e-mail: iod@lodz.po.gov.pl


Klauzula informacyjna.

Klauzula informacyjna – Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Klauzula informacyjna – Zatrudnienie i działalność socjalna.

Klauzula informacyjna – Rejestracja obrazu monitoringu wizyjnego.

Zgoda członka rodziny pracownika na przetwarzanie danych osobowych dla celów działalności socjalnej Prokuratury Okręgowej w Łodzi

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej pracodawcy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia praktyk aplikanckich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia praktyk studenckich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do odbycia stażu z powiatowego urzędu pracy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odnoszących się do wykonania umowy zlecenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Kwestionariusz asesor

Kwestionariusz prokurator

Kwestionariusz kandydat na stanowisko asesora prokuratury

Kwestionariusz kandydat na stanowisko prokuratora