Numery kont

Konta sum depozytowych do wpłat z tytułu poręczeń, zabezpieczeń majątkowych i dowodów rzeczowych w postępowaniu przygotowawczym:
PLN     93 1010 1371 0004 9113 9120 0000

EUR     46 1010 1371 0004 9115 7197 8000

USD     41 1010 1371 0004 9115 7178 7000

GBP     70 1010 1371 0004 9115 7178 9000

Jednocześnie prosimy, aby w tytule wpłaty było wpisane czego / kogo wpłata dotyczy, sygnatura sprawy oraz nazwa jednostki prowadzącej postępowanie.


Opłaty za kserokopie z akt sprawy:
07 1010 1371 0004 9122 3100 0000