Prokuratura Rejonowa Łodź – Polesie

Prokurator Rejonowy – Marta Stachowiak-Klimaszewska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Katarzyna Malarska-Szadkowska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Magdalena Wojtera-Borowska
Kierownik sekretariatu – Agnieszka Wojtczak

Adres:
ul. Dąbrowskiego 40a
93-277 Łódź
tel: (42) 254-07-00
fax: (42) 254-07-18
e-mail: pr.polesie@lodz.po.gov.pl
EPAUP: /PR_LODZ_POLESIE/skrytka

obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Polesie