Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna

Prokurator Rejonowy – Małgorzata Al-Kadi
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Dorota Gołębowska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Danuta Nowak
Kierownik sekretariatu – Iwona Rubinkowska

Adres:
ul. Sieradzka 11a
93-171 Łódź
tel: (42) 254-08-27, 254-08-00
fax: (42) 254-08-40
e-mail: pr.gorna@lodz.po.gov.pl
EPUAP: /PR_LODZ_GORNA/skrytka

obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Górna,