Prokuratura Rejonowa Łódź – Bałuty

Prokurator Rejonowy – Ewa Małolepsza-Kiryczuk
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Grażyna Kasielska
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Jolanta Wódka
Kierownik sekretariatu – Magdalena Stefańska

Adres:
ul. Ciesielska 7
91-308 Łódź
tel: (42) 654-41-48
fax: (42) 654-41-96
e-mail: pr.baluty@lodz.po.gov.pl
EPUAP: /PR_LODZ_BALUTY/skrytka

obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Bałuty,