Kierownictwo Prokuratury Okręgowej

Prokurator Okręgowy:
Maria Szcześniak – Bauer

Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Monika Galus – Talacha

Zastępca Prokuratora Okręgowego:
Izabela Janeczek

Kierownik sekretariatu:
Monika Ciesielska