Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań” (PO VII WB 261.3.2020)

Więcej „Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań” (PO VII WB 261.3.2020)”

Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań.” (PO VII WB 261.3.2020)

Więcej „Informacja o unieważnieniu postępowania dotyczącego „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań.” (PO VII WB 261.3.2020)”

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań. (PO VII WB 261.3.2020)

Więcej „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań. (PO VII WB 261.3.2020)”

Postępowanie na udzielenie zamówienia: „Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostkach organizacyjnych” – PO VII WB 261.2.2020

Treść ogłoszenia oraz załączniki dostępne pod adresem:

https://pk.gov.pl/prokuratura/jednostki-podlegle/prokuratura-regionalna-w-lodzi/prokuratura-okregowa-w-lodzi/komunikaty-31/postepowanie-na-udzielenie-zamowienia-ochrona-fizyczna-osob-i-mienia-w-obiektach-prokuratury-okregowej-w-lodzi-i-podleglych-jej-jednostkach-organizacyjnych-po-vii-wb-261-2-2020/