Nowa siedziba Prokuratury Rejonowej w Łęczycy

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 17 stycznia 2019 roku Prokuratura Rejonowa w Łęczycy rozpoczyna urzędowanie w nowej siedzibie przy ul. Lotniczej 4. Szczególnie miło jest nam poinformować, że nowy budynek przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Z przyczyn technicznych, w dniach od 17 do 19 stycznia 2019 roku, w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy nie będą czynne telefony ani faksy. W pilnych sprawach dotyczących Prokuratury Rejonowej w Łęczycy, prosimy w tym czasie kontaktować się telefonicznie z Prokuraturą Okręgową w Łodzi

Godziny urzędowania pozostają bez zmian.

Komunikat w sprawie śledztwa PO VI Ds 50.2016 dotyczącego działalności internetowej giełdy BITCUREX.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia, iż nadzoruje śledztwo o sygnaturze PO VI Ds 50.2016, prowadzone między innymi w sprawie doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, nieustalonej dotychczas liczby osób fizycznych i prawnych, w związku z działalnością giełdy Bitcurex, prowadzonej przez spółkę „Digital Future Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, to jest o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk. Osoby pokrzywdzone, które nie złożyły dotychczas zawiadomienia o przestępstwie mogą kierować takie zawiadomienia bezpośrednio do Prokuratury Okręgowej w Łodzi – korespondencyjnie na adres ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź. Możliwe jest również złożenie zawiadomienia w każdej, także najbliższej ze względu na miejsce zamieszkania, jednostce organizacyjnej prokuratury lub w jednostce Policji. Do pisemnych zawiadomień należy w miarę możliwości dołączyć kopie posiadanych dokumentów, bądź wydruków potwierdzających wysokość poniesionej szkody (salda w BTC, potwierdzeń przelewów w PLN lub innych walutach).