Prokuratura Rejonowa w Brzezinach

Prokurator Rejonowy – Anna Witkowska-Czapnik
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Małgorzata Misiak-Bieniaszczyk
Kierownik sekretariatu – Teresa Fabicka

Adres:
ul. Sienkiewicza 9
95-060 Brzeziny
tel: (46) 874-31-90
fax: (46) 874-31-78
e-mail: pr.brzeziny@lodz.po.gov.pl
EPUAP: /PR_BRZEZINY/skrytka

obszar właściwości: miasto Brzeziny oraz gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia