Właściciel jednego z zakładów przetwórstwa mięsnego zatrzymany w związku z zarzutami oszustwa i uszczuplania zaspokojenia wierzycieli

Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze Policji zatrzymali 61  – letniego właściciela, jednego z zakładów przetwórstwa mięsnego, co nastąpiło w związku z  zarzutami oszustwa na szkodę dostawców bydła
i innych towarów oraz wykonawców usług na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych. W grę wchodzą także czyny polegające na usuwaniu majątku w celu ograniczenia zaspokojenia licznych wierzycieli. Zatrzymane zostały również 3 inne osoby związane z prowadzoną przez niego działalnością tj. 40 – letnia kobieta i dwaj mężczyźni w wieku 29 i 50 lat. 

Zatrzymania i zarzuty w tej sprawie to efekt ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i Komendę Miejską Policji
na skutek doniesień złożonych przez licznych dostawców bydła, którzy nie otrzymali zapłaty. Jak wynika z zebranych dowodów zakłady nabywały bydło z odroczonym terminem płatności, nie wywiązując się z obowiązku zapłaty. Przyjęto, że 61 – latek wprowadzał swoich kontrahentów w błąd, co do możliwości zrealizowania zobowiązań ze swojej strony. Dało to podstawy do sformułowania wobec niego zarzutów, dotyczących oszustwa na szkodę 95 dostawców oraz 4 innych podmiotów, które realizowały dostawy innego rodzaju towarów i usług związanych z prowadzoną przez podejrzanego działalnością gospodarczą. Łączna wysokość wyrządzonej szkody sięga blisko 3,5 mln złotych. W odniesieniu do poszczególnych pokrzywdzonych są to zróżnicowane sumy oscylujące w granicach od 2600  nawet do 534 tys złotych.

Dowody wskazują także, że podejrzany usuwał składniki swojego majątku przenosząc własność na rzecz innych osób, reprezentujących podmioty powiązane, co miało na celu ograniczenie możliwości zaspokojenia roszczeń przez licznych wierzycieli.

Na skutek podjętych przez podejrzanych działań doszło do przeniesienia własności 35 koni oraz źrebiąt o szacunkowej wartości przekraczającej 4,5 mln złotych.

Prowadzone postępowanie ma bardzo szeroki zakres przedmiotowy, dotyczy także szeregu innych wątków związanych z działalnością zakładów przetwórstwa mięsnego. Prawdopodobne jest że aktualna wartość wyłudzonego bydła i liczba pokrzywdzonych ulegnie zwiększeniu – gromadzony jest materiał dowodowy.

61 – latkowi grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10.
W przypadku  pozostałych podejrzanych można mówić o grożącej karze pozbawienia wolności w wymiarze to lat 8.

Po przesłuchaniach, które odbywają się w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęte zostaną decyzje co do środków zapobiegawczych.