Ogłoszenie o II etapie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.3.2021)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi następujących osób:

 

 1. Hubert Chmielecki
 2. Magdalena Choińska
 3. Adam Fryd
 4. Kamil Gozdek
 5. Piotr Jesionek
 6. Weronika Klicka
 7. Małgorzata Lalewicz
 8. Marcelina Majewska
 9. Karolina Pielecka
 10. Magdalena Pomarańska
 11. Daniel Poterała
 12. Adrianna Pruchniak
 13. Joanna Pytka
 14. Rafał Skierski
 15. Alicja Stepaniak
 16. Aleksandra Szczykut
 17. Konrad Tomaszewski
 18. Wojciech Wróbel
 19. Anna Ziółkowska
 20. Justyna Ziółkowska

 

Ponadto do II etapu konkursu dopuszczeni zostaną: Natalia Gabrjelczyk, Agnieszka Gawrych, Tomasz Gdowicz, Aleksandra Kamińska, Martyna Klimczak, Błażej Kuliberda, Eryk Szczepański, Monika Szczęśniak, Magdalena Węglińska pod warunkiem dostarczenia do Prokuratury Okręgowej w Łodzi w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 roku, dokumentów w postaci:

 

 1. Natalia Gabrjelczyk:
 • informacji z Krajowego Rejestru karnego dotyczącej jej osoby

 

 1. Agnieszka Gawrych :
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”),

 

 1. Tomasz Gdowicz:
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji oraz dla celów zatrudnienia i działalności socjalnej, (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ochrona danych osobowych”),

 

 1. Aleksandra Kamińska:
 • życiorysu
 • oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Martyna Klimczak:
 • oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Błażej Kuliberda:
 • informacji o przebiegu kariery zawodowej

 

 1. Eryk Szczepański:
 • informacji z Krajowego Rejestru karnego dotyczącej jego osoby

 

 1. Monika Szczęśniak
 • oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Magdalena Węglińska
 • życiorysu
 • oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych, związanych z zagrożeniem epidemicznym, II etap konkursu odbędzie się w dwóch odrębnych lokalizacjach:

 

– w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152. Prosimy o przybycie do siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi następujących kandydatów:

Hubert Chmielecki

Magdalena Choińska

Adam Fryd

Kamil Gozdek

Piotr Jesionek

Weronika Klicka

Małgorzata Lalewicz

Marcelina Majewska

Karolina Pielecka

Magdalena Pomarańska

w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 151. Prosimy o przybycie do siedziby Prokuratury Regionalnej w Łodzi wszystkich pozostałych kandydatów.

 

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej i składać się będzie z testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej polegającej na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów procesowych.