Ogłoszenie o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu (PO V WO 1111.1.2021)


Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych
w II etapie konkursu punktów
1. Kamila Koc 9
2. Alicja Stepaniak 9
3. Małgorzata Krzeszewska 8
4. Angelika Górka 7
5. Karolina Orzechowska 7
6. Elżbieta Wiśnik 7
7. Paweł Ziętkowski 6,5

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w dniu 02 marca 2021 r. o godz. 09.00

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.