Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku obchodzony będzie po raz kolejny

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

W ramach obchodów zorganizowane zostaną dyżury, w trakcie których udzielane będą bezpłatne porady osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi  oraz we wszystkich prokuraturach rejonowych okręgu łódzkiego.

Szczegółowe informacje organizacyjne dostępne są w dalszej części tego wpisu.

W  każdej z tych jednostek prokuratorzy, asesorzy, asystenci prokuratorów lub aplikanci będą pełnić dyżury w dniach:

22.02 – 26.02.2021r. w godzinach : 9.00 – 15.00.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej porady będą głównie udzielane telefonicznie przez dyżurujących prokuratorów. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z właściwą prokuraturą pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie  Prokuratury Okręgowej w Łodzi w zakładce prokuratury rejonowe. Natomiast w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego wizyta może być zorganizowana po uprzednim umówieniu terminu i odbędzie się z zastosowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (osoby korzystające z tej formy zobowiązane są do posiadania środków ochronnych w postaci rękawic i maseczki).

Nadto, pokrzywdzeni mogą korzystać ze wsparcia podmiotów, które w 2021 roku świadczą pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Lista organizacji dostępna jest pod adresem: http: //funduszsprawiedliwości.gov.pl/.