Ogłoszenie o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 10.02.2021r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu następujących osób:

 1. Małgorzata Krzeszewska
 2. Kamila Koc
 3. Elżbieta Wiśnik
 4. Angelika Górka
 5. Paweł Ziętkowski
 6. Alicja Stepaniak
 7. Urszula Herman
 8. Karolina Orzechowska

 

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie
Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a
kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 –  parter

      w dniu  19.02.2021r. w następującym porządku:

godzina 9.00

 1. Małgorzata Krzeszewska
 2. Kamila Koc
 3. Elżbieta Wiśnik
 4. Angelika Górka

 

godzina 10.30

 1. Paweł Ziętkowski
 2. Alicja Stepaniak
 3. Urszula Herman
 4. Karolina Orzechowska

             

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera, oraz sprawdzeniu w formie pisemnego testu wiedzy kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury.