Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze VI DS. 40/11

Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Łodzi zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych występujących w sprawie VI DS. 40/11, że w dniu 29 grudnia 2020 roku został przesłany do Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi akt oskarżenia przeciwko Ewie Irczyńskiej i innym,  oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i inne.  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 54 § 1 kpk pokrzywdzony do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego   na rozprawie głównej może złożyć oświadczenie, że będzie działać w charakterze oskarżyciela publicznego . Ponadto pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamoknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 kodeksu karnego / art. 49 a kpk/.