Ogłoszenie wyników III etapu konkursu na stanowisko inspektora w Dziale Płac i Spraw Socjalnych. (PO V WO 1111.8.2020)

W dniu 14 stycznia 2021r. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu III etapu konkursu na stanowisko inspektora w Dziale Płac i Spraw Socjalnych w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do zatrudnienia niżej wymienioną kandydatkę:

Panią Agnieszkę Chruściak, która uzyskała największą liczbę punktów – 18.

 Na listę rezerwową wpisano Panią Beatę Korbel.