Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, będących w użytkowaniu Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych

Numer zamówienia    PO VII WB 261.6.2020
Data publikacji     2020-12-24
Nazwa zamówienia    „Świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz i na zewnątrz budynków, będących
w użytkowaniu Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych”
Termin składania ofert  2021-02-03 do godziny 10:00.

Link do platformy elektronicznej  https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=12084217