Informacja, że dzień 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy […]

Uprzejmie informuję, że dzień  24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy (za 26 grudnia 2020r. – drugi dzień
Bożego Narodzenia przypadający w sobotę), dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe
w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi oraz dla pracowników podległych prokuratur rejonowych.