Aresztowani w związku z oszustwami przy obrocie nieruchomościami

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Łodzi, sąd zastosował na okres 3 miesięcy tymczasowe aresztowanie wobec 43 – letniego mężczyzny i jego 21 – letniej córki, którzy podejrzani są o oszustwa w związku z obrotem nieruchomościami. Mężczyzna  usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw na szkodę 5 pokrzywdzonych
i łączną kwotę blisko 900 tys. zł. Natomiast 21 – latce zarzucono współudział w jednym z oszustw na kwotę 150 tys. zł. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 10, zaś podejrzanej do lat 8. 

Jak wynika z ustaleń poczynionych w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi i funkcjonariuszy KMP w Łodzi, podejrzany wyszukiwał osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, zadłużone, nieporadne życiowo, a także takie, które z uwagi na stan zdrowia, nie były zdolne do należytego pojmowania przedsiębranego działania, co – w odniesieniu do części z pokrzywdzonych – ma potwierdzenie w opiniach wydanych przez powołanych biegłych.  Osobom takim oferował rzekomą pomoc w spłacie zadłużenia, udzieleniu pożyczki, wykupie użytkowanych mieszkań, a następnie ich dalszej sprzedaży lub zamiany. Stopniowo zyskiwał ich zaufanie, pomagając im w drobnych sprawach życia codziennego, robiąc zakupy, czy też dostarczając alkohol. Następnie, wykorzystując niski poziom świadomości prawnej, uzyskiwał pełnomocnictwa do szerokiego działania w ich imieniu. Nie wywiązywał się przy tym ze składanych obietnic. Nie zwracał pokrzywdzonym pieniędzy z przeprowadzanych w ich imieniu transakcji, jak również, wbrew zapewnieniom, nie  nabywał dla nich innych lokali, w rezultacie czego, część z nich stawała się osobami bezdomnymi, nieposiadającymi środków do życia. Zakupione przez podejrzanego nieruchomości podlegały dalszym odsprzedażom.

Sformułowane na obecnym etapie zarzuty dotyczą  zdarzeń jakie miały miejsce w latach 2012-2018.

Jak ustalono, w przypadku jednej z transakcji, do której doszło w 2018r.  pokrzywdzeni faktycznie nie otrzymali większości pieniędzy za sprzedaną podejrzanemu nieruchomość. Z podpisanej umowy pożyczki wynika, że uzyskane środki  pożyczyli jego córce – co faktycznie nie miało miejsca. Ustalenia te były podstawą do sformułowania zarzutu wobec 21 – latki.

Na polecenie prokuratora, podejrzani zostali zatrzymani. Sąd zastosował wobec nich, z uwagi na obawę matactwa i grożącą surową karę,  tymczasowe areszty na okres 3 miesięcy.