Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczy „Ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostkach organizacyjnych ” (PO VII WB 261. 2. 2020)

Działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Łodzi, ul. Kilińskiego 152, 90-322 Łódź informuje, że w postępowaniu na:

„Ochronę fizyczną osób i mienia w obiektach Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostkach organizacyjnych ” o wartości mniejszej niż 750 000 EURO,

prowadzonym na podstawie art. 138g w związku z art. 138o ustawy Pzp., w trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówienia konsorcjum firm:

Agencja Ochrony Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa – Lider Konsorcjum,

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa – Konsorcjant