Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest „Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań” (PO VII WB 261.3.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie zawarcia umowy w postępowaniu PO VII WB 261.3.2020.