Ogłoszenie o dopuszczeniu do II etapu PO V WO 1111.11.2020

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 roku podjęła uchwałę o dopuszczeniu
do drugiego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej
na terenie miasta Łodzi następujących osób:

 

 1. Alina Jaworska-Tur
 2. Natalia Kacprzak
 3. Natalia Kerszner
 4. Alicja Stepaniak
 5. Marzena Redlicka
 6. Ewa Wiśnik
 7. Agnieszka Mirowska
 8. Angelika Górka
 9. Marlena Borkowska
 10. Weronika Szmyt

oraz:

 1. Aleksandra Szadkowska pod warunkiem dostarczenia oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”),
 2. Sylwia Rżanek pod warunkiem dostarczenia oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”) oraz kserokopii dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz zdanego egzaminu maturalnego bądź studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 3. Agnieszka Szwanc-Zając pod warunkiem dostarczenia kserokopii dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz zdanego egzaminu maturalnego bądź studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 4. Małgorzata Karolczyk-Przychoda pod warunkiem dostarczenia oświadczenia
  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”),
 5. Dawid Rospędowski pod warunkiem dostarczenia kserokopii dyplomu ukończenia szkoły średniej oraz zdanego egzaminu maturalnego bądź studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego,
 6. Beata Pikuła-Grzegory pod warunkiem dostarczenia listu motywacyjnego
  oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji (dokument do pobrania ze strony internetowej lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”),

 

najpóźniej w dniu drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony
w siedzibie Prokuratury Rejonowej Łódź- Polesie przy ul. Dąbrowskiego 40a kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr 4 – parter
w dniu 27 listopada 2020 roku w następującym porządku:

 

 1. godzina 09.30

Alina Jaworska-Tur

Natalia Kacprzak

Natalia Kerszner

Alicja Stepaniak

Marzena Redlicka

 

 1. godzina 11.00

Ewa Wiśnik

Agnieszka Mirowska

Angelika Górka

Marlena Borkowska

Weronika Szmyt

 

 

 1. godzina 12.30

Aleksandra Szadkowska

Sylwia Rżanek

Agnieszka Szwanc-Zając

Małgorzata Karolczyk-Przychoda

Dawid Rospędowski

Beata Pikuła-Grzegory

 

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Word i Excel, oraz sprawdzian wiedzy
w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury
i ustroju państwa.