Drugi etap konkursu PO V WO 1111.11.2020

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w  dniu 19 listopada 2020 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko kasjera w Dziale Finansowo-Księgowym
w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi niżej wskazanych osób:

  1. Dorotę Sadowską,
  2. Bartłomieja Króla

oraz:

  1. Dawida Ingera – pod warunkiem dostarczenia dokumentów z oryginalnym podpisem oraz oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, (dokument do pobrania ze strony internetowej www.lodz.po.gov.pl z sekcji „ofert pracy”)
  2. Sebastiana Szulca – pod warunkiem dostarczenia oświadczenia o tym, iż nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

najpóźniej w dniu drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko ksjera rozpocznie się w dniu 2 grudnia 2020r. o godzinie 15.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul Kilińskiego 152 kandydaci zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 kandydaci proszeni są o stawiennictwo na Sali konferencyjnej nr A.0.09 – parter.

Drugi etap konkursu polega na sprawdzeniu wiedzy kandydatów w formie pisemnego testu, z zakresu min. Funkcjonowania prokuratury i ustroju państwa oraz znajomości ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.2004r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zmianami).