Wynik konkursu PO V WO 1111.9.2020

W dniu 18 listopada 2020 roku Komisja konkursowa
po przeprowadzeniu III etapu konkursu na stanowisko inspektora w komórce kadrowej
w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu
do zatrudnienia na stanowisko inspektora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
w pełnym wymiarze godzin czasu pracy:

Pani Agnieszka Borczyk, która uzyskała największą liczbę punktów – 17,25.

Na listę rezerwową wpisano Panią Beatę Pikułę-Grzegory.