Ogłoszenie o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora w komórce kadrowej. (PO V WO 1111.9.2020)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora w komórce kadrowej Prokuratury Okręgowej w Łodzi następujących osób:

niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych w II etapie konkursu punktów
1. Agnieszka Borczyk 9,25
2. Beata Pikuła-Grzegory 8,25

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106) w dniu 18 listopada 2020 roku o godz. 13.00.

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.