Ogłoszenie dot. PO V WO 1111.9.2020

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w dniu 26 października 2020 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu
do drugiego etapu konkursu na stanowisko inspektora w komórce kadrowej Prokuratury Okręgowej w Łodzi następujących osób:

 

  1. Agnieszka Borczyk
  2. Agnieszka Małecka

oraz:

  1. Beata Pikuła-Grzegory – pod warunkiem dostarczenia listu motywacyjnego oraz kopii dowodu osobistego

najpóźniej w dniu drugiego etapu konkursu.

 

Drugi etap konkursu na stanowisko inspektora rozpocznie się 10 listopada
2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi
przy ul. Kilińskiego 152 kandydaci proszeni są o stawiennictwo na sali konferencyjnej nr A.0.09 – parter.

 

Drugi etap konkursu polega na praktycznym sprawdzeniu umiejętności obsługi komputera w zakresie programu Microsoft Word, oraz sprawdzian wiedzy
w formie pisemnego testu, kandydatów z zakresu funkcjonowania prokuratury
i ustroju państwa i znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.