Na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia o zawieszeniu śledztwa o sygn. V Ds 59/15

I przeciwko Danielowi M. podejrzanemu o:

 1. przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. popełnione w okresie od dnia 18.12.2014 r.
  do dnia 8.09.2014 r. w Łodzi, w Zgierzu w woj. łódzkim, w Radomsku
  w woj. łódzkim, w Gdańsku, w Rumi w woj. pomorskim, w Pile
  w woj. wielkopolskim, w Gorzowie Wielkopolskim w woj. lubuskim
  oraz na terenie Republiki Federalnej Niemiec,
 2. przestępstwo z art. 284 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. popełnione w okresie
  od listopada 2009 r. do dnia 19.02.2010 r. w Słupnie w woj. mazowieckim,
  w Warszawie oraz na terenie Republiki Federalnej Niemiec, powodując szkodę majątkową w wysokości 55.000 zł,
 3. siedemdziesiąt osiem przestępstw z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
  i art. 227 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnionych w okresie od dnia 18.12.2014 r. do dnia 7.09.2016 r. na terenie Łodzi i Gorzowa Wielkopolskiego
  w woj. lubuskim na szkodę dziewięćdziesięciu pokrzywdzonych narażając ich
  na szkodę majątkową w wysokości od 6.000 zł do 170.000 zł,
 4. pięćdziesiąt trzy przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. i art. 227 § 1 k.k.
  w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnione w okresie od dnia 18.12.2014 r. do dnia 8.09.2016 r. na terenie Łodzi, Zgierza w woj. łódzkim, Radomska w woj. łódzkim, Rumi w woj. pomorskim, Piły w woj. wielkopolskim na szkodę
  64 pokrzywdzonych powodując szkodę majątkową w wysokości od 1.700 zł
  do 110.000 zł,

II przeciwko Błażejowi O. podejrzanemu o:

 1. przestępstwo z art. 258 § 1 k.k. popełnione w okresie od dnia 18.05.2016 r.
  do dnia 27.05.2016 r. w Łodzi oraz na terenie innych polskich miast,
 2. przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i art. 227 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.
  w zw. z art. 64 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. popełnione
  w okresie od dnia 18.05.2016 r. do dnia 27.05.2016 r. w Łodzi i innych miastach na terenie Polski na szkodę co najmniej 10 pokrzywdzonych, przy łącznej wysokości szkód co najmniej 250.000 zł,

III w sprawie:

 1. trzydziestu czterech czynów z art. 286 § 1 k.k. i art. 227 § 1 k.k.
  w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnionych na terenie Łodzi i Katowic w okresie
  od dnia 4.08.2015 r. do dnia 14.01.2016 r. przez nieustalone osoby podające się za funkcjonariuszy Policji na szkodę 49 pokrzywdzonych, powodując u nich szkodę majątkową w wysokości od 8.000 zł do 62.300 zł,
 2. stu trzydziestu czynów z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.
  i art. 227 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. popełnionych na terenie Łodzi
  w okresie od dnia 25.02.2015 r. do dnia 29.01.2016 r. przez nieustalone osoby podające się za funkcjonariuszy Policji na szkodę 142 pokrzywdzonych, narażając ich na szkodę majątkową w wysokości od 2.000 zł do 95.000 zł.

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 § 2, art. 459 § 2 i art. 465 § 1 i 2 k.p.k. na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonemu zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne
(art. 122 i 460 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie.

Pokrzywdzony w zawitym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia może zwróci się
o doręczenie mu postanowienia o zawieszeniu śledztwa (art. 131 § 3 k.p.k.)