Ogłoszenie o unieważnieniu części konkursu ogłoszonego w dniu 23.06.2020r. (PO V WO 1111.3.2020)

Prokurator Okręgowy w Łodzi informuje, iż unieważnia konkurs ogłoszony w dniu 23.06.2020r. w części dotyczącej 1 etatu w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach.

Osoby, które złożyły już swoje podanie wskazując, że aplikują na etat w Prokuraturze Rejonowej w Pabianicach, w terminie do 10.07.2020r. mogą zmienić swoje deklaracje wskazując jeden z pozostałych dwóch wakatów wymienionych w przedmiotowym ogłoszeniu. Informacja taka inna być złożona w formie pisemnej. W razie przesłania dokumentów drogą pocztową , za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.