KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego zobowiązuje się wszystkich uczestników postępowań przygotowawczych do wcześniejszego (przed terminem czynności procesowej) telefonicznego informowania prokuratury o kwarantannie, albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia lub kontaktu z osobą chorą, które uniemożliwiają stawiennictwo i wzięcie udziału w zaplanowanych czynnościach procesowych.

Ujęte powyżej sytuacje są dostatecznym i wystarczającym usprawiedliwieniem nieobecności.

 

Wyciąg Zarządzenia Nr 38/20 Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 17 marca 2020 rok od § 1 -6.

 

§1

Skrócenie pracy biur podawczych Prokuratury Okręgowej w Łodzi oraz podległych prokuratur rejonowych do godziny 9:00 – 13:00.

 

§2

Ograniczenie możliwości wejść do budynków prokuratury jedynie dla funkcjonariuszy Policji i innych służb, osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowania przygotowawczego) oraz osób posiadających indywidualną zgodę kierownika jednostki.

 

§3

Ograniczenie przyjmowania interesantów poprzez umożliwienie innym osobom niż ujęte w § 2 kontaktu jedynie z pracownikiem Biura Podawczego.

 

§4

Wprowadzenie obowiązku dokonywania pomiarów temperatury ciała u wszystkich osób wchodzących do budynków prokuratury.

 

§5

Zobowiązanie osób wchodzących na teren prokuratury do umycia rąk przed udaniem się do miejsca docelowego.

 

§6

Wprowadzenie obowiązku złożenia przez interesantów wchodzących na teren prokuratury, oświadczeń, czy w ostatnich 14 dniach nie przebywały poza granicami kraju i nie miały kontaktu z takimi osobami.