Ogłoszenie o odwołaniu II etapu konkursu (PO V WO 1111.1.2020)

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się u ludzi COVID-19, wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus) podjęta została decyzja o odwołaniu II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora, zaplanowanego na dzień 13.03.2020r. w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.
Stosowna informacja o terminie II etapu konkursu zostanie przekazana w terminie późniejszym.