Komunikat

Prokuratura Rejonowa Łódź – Polesie informuje, że w dniu 2 marca 2020r. w postępowaniu o sygn.. PR 1 Ds. 385.2019 uchylony został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec Macieja T., podejrzanego o to, że w okresie od 1 do 12 marca 2019r. na terenie Łodzi, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadził w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wielu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 847.597,77 zł, stanowiącej mienie znacznej wartości, poprzez wprowadzenie pokrzywdzonych w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów sprzedaży sprzętu elektronicznego zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego Aleshop.pl tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk w zw. z art. 294§1 kk w zw. z art. 12§1 kk