Ogłoszenie o II etapie konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi (PO V WO 1111.1.2020)

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podjęła decyzję o dopuszczeniu do II etapu konkursu na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi następujących osób:

 1. Justyna Ćwikła
 2. Aleksandra Fijałkowska
 3. Kinga Fusik
 4. Kinga Gałązka
 5. Marlena Janowska
 6. Joanna Keister
 7. Błażej Kuliberda
 8. Krzysztof Leszczyński
 9. Justyna Matynia – Kłos
 10. Emilia Pichola
 11. Adam Rajewski
 12. Kinga Sękowska
 13. Maciej Sikora
 14. Łukasz Skibiński
 15. Anna Słomkowska
 16. Joanna Sobocińska
 17. Marta Zielińska
 18. Michał Świeży
 19. Alicja Stachera
 20. Magdalena Węglińska
 21. Adam Zaręba
 22. Michalina Zgórzyńska

Ponadto, do II etapu dopuszczony zostanie Pan Eryk Szczepański, pod warunkiem dostarczenia do kadr Prokuratury Okręgowej w Łodzi w terminie do dnia 13 marca 2020 roku, godz. 9:30 dokumentów w postaci:

– aktualnej fotografii, zgodnej z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra, albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginału lub urzędowo poświadczonego odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, a także informacji z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącej jego osoby i oświadczenia, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze

II etap konkursu na stanowisko asystenta prokuratora odbędzie się w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 152 w dużej sali konferencyjnej w dniu 13 marca 2020 roku o godzinie 10:00.

Konkurs przeprowadzony będzie w formie pisemnej i składać się będzie z testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej polegającej na rozwiązaniu jednego z dwóch kazusów procesowych.