Ogłoszenie wyników konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy

Informuję, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy, na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku  podjęła uchwałę  o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na tym stanowisku
w Prokuraturze Okręgowej  w Łodzi w pełnym wymiarze godzin czasu pracy Pana Sebastiana Kieleckiego.