Ogłoszenie – wynik konkursu na stanowisko prokuratora w PR Ł-Śródmieście

Kolegium Prokuratury Okręgowej w Łodzi po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego w Monitorze Polskim w dniu 5 sierpnia 2019r., podjęło w dniu
29 stycznia 2020r. uchwałę o rekomendowaniu na stanowisko prokuratora:
– w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Śródmieście – Pana Damiana Burzyńskiego.