Wyniki II etapu konkursu na stanowisko specjalisty w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w  dniu 17 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę o  dopuszczeniu
do trzeciego etapu konkursu na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji i remontów w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydział Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy Pana Sebastiana Kieleckiego, któremu przyznano w II etapie konkursu 9  punktów.

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 30 stycznia 2020 roku
o godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  ( kandydat proszony jest o stawiennictwo w dziale kadr pokój A-106).

Dla kandydata przewidziano około 10 – 15  minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.