Ogłoszenie o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów Wydział Budżetowo – Administracyjny, Dział Gospodarczy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020r.  podjęła uchwałę o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów Wydział Budżetowo – Administracyjny, Dział Gospodarczy  w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi niżej wskazanych osób,
pod warunkiem przedłożenia przez nich brakujących dokumentów:

  1. Łukasza Białego – dokumentów potwierdzających wcześniejsze zatrudnienie;
  2. Sebastiana Kieleckiego – oświadczenia kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Drugi etap konkursu na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów, Wydział Budżetowo – Administracyjny,
Dział Gospodarczy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi  zostanie przeprowadzony w dniu  17 stycznia 2020r.,
o godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ulicy Kilińskiego 152 (kandydaci  proszeni są
o stawiennictwo z 15 minutowym uprzedzeniem w pokoju A. 106).

Konkurs zostanie  przeprowadzony w formie pisemnej ( program Microsoft Word) i polegać będzie na sprawdzeniu znajomości  głównych elementów pięcioletniej kontroli okresowej stanu technicznego budynku.