36 – letni mężczyzna oskarżony o uporczywe nękanie 32 – latka

Prokuratura Rejonowa Łódź – Górna skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 36 – letniemu mężczyźnie, oskarżając go o uporczywe nękanie 32 – latka, kierowanie w stosunku do niego gróźb, bezprawne wykorzystywanie danych personalnych i wizerunku innych osób oraz uszkodzenie samochodu znajomego 32 – latka. Oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5. 

Po raz pierwszy 36 – latek zatrzymany został w dniu 11 marca 2019 roku. Wówczas to usłyszał zarzuty nękania. Z ustaleń poczynionych w sprawie wynikało, że pokrzywdzony był przez mężczyznę nachodzony w miejscu pracy i zamieszkania. Ten wysyłał mu także smsy i korespondencję elektroniczną. Rozklejał ulotki z wizerunkiem pokrzywdzonego w pobliżu miejsca jego zamieszkania. Groził popełnieniem na jego szkodę przestępstwa.

Podczas przesłuchania oskarżony przyznał się do zarzutów. Wyraził żal w związku z zaistniałą sytuacją. Ponieważ jednak nie respektował nałożonego na niego zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zbliżania się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów i w dalszym ciągu zachowywał się w sposób wyczerpujący znamiona przestępstwa, doszło do ponownego jego zatrzymania i poszerzenia zarzutów. Na wniosek prokuratury sąd w kwietniu 2019 roku zastosował tymczasowe aresztowanie do 9 lipca 2019 roku. Nie przedłużył jednak czasu stosowania tego środka i 36 – latek opuścił areszt śledczy. Okazało się wówczas, że już po kilku dniach dochodziło do kolejnych zachowań polegających na nachodzeniu pokrzywdzonego w miejscu zamieszkania, przesyłaniu mu wiadomości tekstowych, jeżdżeniu za nim samochodem. Kierowane były także kolejne groźby, dotyczące polania substancją żrącą. Doszło także do zniszczenia, poprzez pomalowanie czerwoną farbą oraz porysowanie powłoki lakierniczej samochodu, znajomego 32 – latka. Wówczas podjęto kolejną decyzję o zatrzymaniu 36 – latka. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i ponownie zastosował tymczasowe aresztowanie.

Z dowodów wynika, że mimo osadzenia w areszcie śledczym oskarżony w dalszym ciągu nękał pokrzywdzonego. Podszywając się pod dane osobowe innych osadzonych, wysyłał listy. Ich treść nie zawiera co prawda gróźb, czy innych stwierdzeń wskazujących w oczywisty sposób na popełnienie przestępstwa, lecz ich faktyczny nadawca podszywając się pod inne osoby, w istotny sposób ingerował w prywatność pokrzywdzonego, odnosząc się do wzajemnych relacji i znajomości. Te zachowania również ujęte zostały w akcie oskarżenia.

Już po jego skierowaniu, Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim zawiadomił prokuraturę, że istnieje podejrzenie dalszego nękania pokrzywdzonego, gdyż osadzony tam 36 – latek wykonuje do niego zabronione połączenia telefoniczne. Te kwestie będą wyjaśniane już w odrębnym postępowaniu. Będziemy ustalać jak była możliwa realizacja tych połączeń, jak często następowały i czego dotyczyły.

W postępowaniu oskarżony poddany został badaniom sądowo – psychiatrycznym. Biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego poczytalności.