Komunikat o wydaniu zarządzenia o odstąpieniu od anonimizacji danych świadków w sprawie PO II Ds 49.2017

Zarządzeniem w Prokuratora Okręgowego w Łodzi z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie PO II Ds. 49.2017 odstąpiono w całości od stosowania przepisów art. 148a § 1 i 3 k.p.k. w powyższej sprawie w zakresie anonimizacji danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy świadków z uwagi na fakt, iż dane dotyczące miejsca ich zamieszkania lub miejsca pracy są znane podejrzanym oraz zachodzi oczywisty brak potrzeby ochrony danych dotyczących ich miejsca zamieszkania lub miejsca pracy z uwagi na charakter sprawy.