Wyrok skazujący dwóch obywateli Gruzji.

Dzisiaj, Sąd Rejonowy w Łodzi wydał wyrok skazujący dwóch obywateli Gruzji w wieku 39 i 42 lat. Obydwaj oni oskarżeni zostali o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni zabójstwa. Młodszemu z nich zarzucono także składanie fałszywych zeznań i poplecznictwo. Skazany on został na karę 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. W stosunku do 42 – latka sąd orzekł natomiast karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Przedstawione obywatelom Gruzji zarzuty łączą się ze zbrodnią zabójstwa 28 -letniej łodzianki, do której doszło 20 października 2018 roku. W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Łódź – Polesie, oprócz Mamuki K., który podejrzany jest o dokonanie zabójstwa zarzuty przedstawione zostały dwóm obywatelom Gruzji i Białorusince. Śledztwo przeciwko Mamuce K. w dalszym ciągu toczy się w prokuraturze, natomiast materiały dowodowe co do pozostałych oskarżonych zostały wyłączone i skierowano przeciwko nim akt oskarżenia. Wszyscy oni oskarżeni zostali o niezawiadomienie organów ścigania o zbrodni zabójstwa – mimo posiadania wiarygodnej informacji o jej popełnieniu. Młodszemu z mężczyzn aktem oskarżenia zarzucone zostało także przestępstwo składania fałszywych zeznań – będąc bowiem przesłuchany w charakterze świadka w obawie przed grożącą odpowiedzialnością karną, podał nieprawdę twierdząc że nie wiedział o zbrodni zabójstwa. Oskarżony został również o poplecznictwo. Jak wynika z dokonanych ustaleń, pomagał on Mamuce K. uniknąć odpowiedzialności karnej, zacierając ślady zbrodni, w szczególności wyrzucając do kontenera na odpady, przedmioty związane z dokonaniem zabójstwa.

Obywatelka Białorusi oskarżona ponadto została o składanie fałszywych zeznań. Postępowanie przed sądem co do niej w dalszym ciągu będzie się toczyć.

Dzisiaj natomiast po ograniczeniu przewodu sądowego, sąd wydał wyroki w stosunku do oskarżonych Gruzinów. 39 – latek skazany został na karę łączną 2 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności, natomiast w stosunku do 42 – latka sąd orzekł karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

W śledztwie prowadzonym przeciwko Mamuce K. zebrano już niemal kompletny materiał dowodowy. Aktualnie finalizowane są czynności mające na celu zweryfikowanie wyjaśnień podejrzanego. W tym zakresie w szczególności konieczne jest pozyskanie specjalistycznej ekspertyzy zabezpieczonych na miejscu zbrodni śladów biologicznych. Do jej opracowania biegły wykorzystywał będzie całokształt zebranych dowodów, zwłaszcza wyniki przeprowadzonych oględzin oraz wizji lokalnej.