Wynik konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Informuję, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu
na staż urzędniczy, na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do zatrudnienia
na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu, w pełnym wymiarze godzin czasu pracy:

Pani Marty Klanowicz, która uzyskała największą liczbę punktów – 20