Wynik konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi

Informujemy, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu
na staż urzędniczy, na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę o zakwalifikowaniu do zatrudnienia
na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi, w pełnym wymiarze godzin czasu pracy:

Pani Justyny Grabiec, która uzyskała  największą liczbę punktów – 18.