Wynik konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy

Informujemy, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy, na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2019r. roku  podjęła uchwałę  o zakwalifikowaniu do zatrudnienia na tym stanowisku w Prokuraturze Okręgowej  w Łodzi w pełnym wymiarze godzin czasu pracy Pani Marty Kieleckiej.