Ogłoszenie o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej w Zgierzu niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

 

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych punktów
w II etapie konkursu
1. Marta Klanowicz 10
2. Żaneta Mrozik 9,5
3. Elżbieta Wiśnik 9
4. Małgorzata Karolczak-Przychoda 8,5
5. Tomasz Tympalski 7

 

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106)

w następującym porządku:

 W dniu 13 grudnia 2019 roku

 godzina 9:00

  1. Marta Klanowicz
  2. Żaneta Mrozik
  3. Elżbieta Wiśnik
  4. Małgorzata Karolczak-Przychoda
  5. Tomasz Tympalski

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.