Ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Informuję, iż powołana przez Prokuratora Okręgowego w Łodzi Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy
w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019r. roku  podjęła uchwałę  o zakwalifikowaniu
do zatrudnienia na tym stanowisku w Prokuraturze Okręgowej  w Łodzi w pełnym wymiarze godzin czasu pracy Pani Ewy Majdas