Ogłoszenie o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty w Prokuraturze Rejonowej na terenie miasta Łodzi niżej wymienionych kandydatów, którym przyznano w II etapie konkursu następującą liczbę punktów:

 

l.p Imię i nazwisko Liczba uzyskanych punktów
w II etapie konkursu
1. Anita Bugajak 10
2. Żaneta Mrozik 8,5
3. Katarzyna Moneta 8
4. Anna Stępień 8
5. Justyna Grabiec 8
6. Katarzyna Giersimuk 7,5
7. Magdalena Jankowska 6,5
8. Elżbieta Wiśnik 6,5
9. Tomasz Tympalski 6
10. Małgorzata Karolczak-Przychoda 5,5

 

Trzeci etap konkursu na stanowisko stażysty zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152 (kandydaci proszeni są o stawiennictwo w komórce kadrowej pokój A-106)

w następującym porządku:

W dniu 11 grudnia 2019 roku:

godzina 9:00

  1. Anita Bugajak
  2. Żaneta Mrozik
  3. Katarzyna Moneta
  4. Anna Stępień
  5. Justyna Grabiec

godzina 10:30

  1. Katarzyna Giersimuk
  2. Magdalena Jankowska
  3. Elżbieta Wiśnik
  4. Tomasz Tympalski
  5. Małgorzata Karolczak-Przychoda

Na każdego kandydata przewidziano około 10-15 minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.