Wyniki II etapu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi


Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi,
na posiedzeniu w  dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwałę o  dopuszczeniu
do trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty (inspektora) w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, Wydział Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy  Pani Marty Kieleckiej, której przyznano w II etapie konkursu
8  punktów.

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 9 grudnia 2019 roku
o godzinie 10.00
w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  ( kandydatka proszona jest o stawiennictwo w dziale kadr pokój A-106).

Dla kandydata przewidziano około 10 – 15  minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.