Informacja o dopuszczeniu do trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi

Komisja konkursowa powołana w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi, na posiedzeniu w  dniu 22 listopada 2019 roku podjęła uchwałę o  dopuszczeniu
do trzeciego etapu konkursu na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych  w Wydziale Budżetowo – Administracyjnym, Dział Gospodarczy w  Prokuraturze Okręgowej w Łodzi Pani Ewy Majdas, której przyznano w II etapie konkursu  8  punktów.

Trzeci etap konkursu zostanie przeprowadzony w dniu 3 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 152  ( kandydatka proszona jest o stawiennictwo w dziale kadr pokój A-106).

Dla kandydata przewidziano około 10 – 15  minut na zaprezentowanie swojej kandydatury w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.